Nasza Kadra

Kadra szkolna to wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści z wykształceniem pedagogicznym, pełni optymizmu, kreatywności, odpowiedzialności oraz indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

 

I. Jadwiga Biedrycka – Dyrektor. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, filia w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z informatyki, zarządzania oraz ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. Posiada 37 letni staż nauczyciela matematyki oraz 13 letni dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły policealnej. W wolnych chwilach lubi czytać książki historyczne uprawiać kwiaty i warzywa na działce oraz podróżować.

II. Mgr Katarzyna Krysztofiec – nauczyciel kontraktowy, wychowawca w klasie I. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika o specjalności wczesnoszkolnej z przedszkolną (studia I stopnia) oraz Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Wydziału Nauk Społecznych, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia II stopnia). Prywatnie mama trójki urwisów, miłośniczka książek oraz dobrego jedzenia. Bliskie jej są słowa Marii Kownackiej „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”.

III. Mgr Katarzyna Bartnik – wychowawca klasy II. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierunek Pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna. Posiada certyfikat ukończenia Szkolenia Animatora Czasu Wolnego. Jej pasją jest praca z dziećmi, dlatego jest w nią w pełni zaangażowana. W wolnym czasie czyta książki i jeździ rowerem.

IV. Magda Nerwińska – nauczyciel języka hiszpańskiego. Studentka drugiego roku Iberystyki na WSPS w Warszawie. Posiada dyplom DELE wydany przez Instytut Cervantesa na poziomie B2. Pracuje z dziećmi od 2019 roku, ciągle się rozwijając. Interesuje się historią Hiszpanii i Ameryki Południowej. W wolnych chwilach lubi spędzać czas z rodziną, czytać książki i spacerować.

V. Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku, z 16 letnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Fanka strzelectwa sportowego, filmów Wesa Andersa i francuskich komedii.

VI. Mgr Anna Grądzka – nauczyciel wspomagający. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Pracę w zawodzie zaczęła 3 lata temu. Wciąż podwyższać swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach. Ukończyła studia podyplomowe takie jak:  edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Praca z dziećmi od zawsze przynosiła jej satysfakcję, a ich uśmiech jest nieocenionym i niekończącym się źródłem motywacji. W pracy z dziećmi cechuje ją serdeczność i spontaniczność, stara się również uwzględnić potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka. W wolnej chwili lubi wygodnie usiąść w fotelu z dobrą książką i zatracić się w świecie marzeń i przygód.

VII. Mgr Ewa Mosiej – nauczyciel wspomagający w klasie II. Ukończyła studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Interesuje się muzyką sportem, a w wolnych chwilach lubi obejrzeć dobrą komedię.

VIII. Mgr Anna Wigda – Kaliszewicz – dyplomowany logopeda, pedagog kulturoznawca. Prywatnie mama trójki cudownych łobuziaków. Wrażliwa na cierpienie i niesprawiedliwość. Zakochana w ludziach i zachwycona pięknem świata.

IX. Mgr Emilia Makowska – pedagog, świetlica. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecnie jest w trakcie poszerzania swoich kompetencji na studiach podyplomowych na kierunku logopedia kliniczna. Brała udział w różnych szkoleniach pedagogicznych. Jest osobą pogodną, otwartą na nowe doświadczenia, a jej kącikiem zainteresowań jest rękodzieło. W pracy nauczyciela dąży do twórczych i kreatywnych aktywności uczniów, budowaniu miłej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i zaufania, a także kształtowanie samodzielności i wiary w możliwości.

2020 © Niepubliczna Szkoła Podstawowa