E-dziennik

Dostęp do dziennika elektronicznego Rodzic otrzymuje w momencie zapisania dziecka do szkoły.

 

LINK DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok/?logout=true&fbclid=IwAR3IgH-FIDdgbardgu_T6xxn2ZsRyDsANch9SmBFLfNJYlCMPAUnV_X-jvc

2020 © Niepubliczna Szkoła Podstawowa