Konsultacje Psychologiczno – Pedagogiczne

Zapewniamy zajęcia z logopedą, psychologiem oraz nauczycielem terapeutą. Prowadzimy ,,Wczesne wspomaganie rozwoju” oraz ,,Trening umiejętności społecznych”.

Zapraszamy dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju bądź kształcenia specjalnego. 

2020 © Niepubliczna Szkoła Podstawowa