Statut, dokumentacja szkoły

  1. STATUT SZKOŁY:

Plik: Statut Szkoły 01.09.2021r.

 

2. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYMSTOKU.

Opracowany na podstawie statutu szkoły, stanowi jego integralną część.

Plik:  PRZEDMIOTOWY-SYSTEM-OCENIANIA

2020 © Niepubliczna Szkoła Podstawowa